Som Siemens-partner bruker vi regulatorer i Siemens Synco serien, med KNX som kommunikasjon. Vi leverer styring til ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, kjøleanlegg, gatevarme m.m. til nye og rehabilitering av gamle anlegg.

Med erfaring og kjennskap til de fleste ventilasjonssystem, har vi utviklet en genuin interesse for faget og kan hjelpe alt fra byggeiere, entreprenører og sluttbrukere med vedlikehold og reparasjon av automatikksystemene.

Bygg

I dag er vi også rådgivende for store aktører innenfor eiendomsbransjen med å lage funksjonsbeskrivelser for byggene. Vi utfører også en teknisk gjennomgang av bygg for å kontrollere at leveranse og utført arbeid er i henhold til kontrakt og anbudsbeskrivelser.

Spør oss om teknisk utstyr!

Vi er også godt kjent med Siemens OEM portefølje. Daglig arbeider med Siemens Saphir ACX32 og Climatix 600 serien har gjort oss til en betydelig ressurs for produsenter av teknisk utstyr som ventilasjonsanlegg, avfuktere, varmeanlegg og kjøling. For deg som kunde vil det si at du kan få den hjelpen du trenger; – på norsk.

SD anlegg

Vi prosjekterer, tegner og monterer komplette SD-anlegg etter deres ønsker og krav.

Siemens Synco serien har en egen web server som kan kobles til, for drift / overvåking via internett.
Vi har en demo web server oppkoblet som det er mulig å få tilgang til ved interesse.
Send mail til: stig@ateam.no

Med ett SD-anlegg har du mulighet til å fange opp eventuelle problemer med anlegg før brukerne gjør det. Dette vil føre til fornøyde brukere og mindre mas på driftspersonell.


Gatevarme

Vi leverer komplett styring til gatevarme anlegg, følere, ventil, ventilmotor, regulator, frost og trykkvakt og koblingsskjema. Regulatoren er ferdig programmert og funksjonstestet.

Vi i Ateam Inneklimaservice AS har siden 1991 utviklet oss til å ha kunnskap om de fleste automatikksystemene på markedet fra gammelt av frem til i dag. Vi blir derfor ofte benyttet av andre entreprenører for å reparere eller programmere om gamle systemer. For kunden er dette meget besparende dersom en ombygging er nær forestående.

 

Vi fikk produsert et stort antall NCS AAC Monark før denne gikk helt ut av NCS’ lister. Denne analoge regulatoren er et must for en servicetekniker som gir det lille ekstra for å korte inn nedetid for ventilasjon etter automatikkproblemer. Den er spesielt prisgunstig og selvforklarende.

Med riktig styring kan du også spare mye energi og hindre unødvendig slitasje på anleggene. Våre automatikkere står klare til å hjelpe deg med å optimalisere ditt anlegg til ditt bruk!