MAGNEHELIC.
Analog magnehelic for måling av filtertrykk og kanaltrykk.

KANALTERMOMETER
Analogt termometer for montering i aggregater og kanaler.