Ateam Inneklimaservice AS utfører montering og service av kjøleanlegg. Kontakt oss for mer informasjon.

Proffmarkedet
Varmepumper med en utedel og flere innedeler er optimalt for bedrifter som trenger god lokal styring, men som kanskje ikke vil ha taket/bakgården full av varmepumper. Ny teknologi gjør det nå også mulig å bruke overskuddsvarme fra kjøling til f.eks. datarom til å varme andre deler av bygget.

Isvann
Vi prosjekterer, monterer og utfører service på alle typer isvannsanlegg. For næringsbygg med stort kjølebehov.