Breddeerfaring fra mange slags anlegg i varierende bygningskonstruksjoner er en viktig del av vår styrke, den er god å ha når du vurderer fornying av klimaanlegget.

  • Lang erfaring med ventilasjon, automatikk, kjøling, avfuktning og befuktning.
  • Vi prosjekterer både nye anlegg og utskiftning av eksisterende anlegg.
  • Vi prosjekterer i 3D.