SERVICEAVTALE

Ingen bygg eller anlegg er like, derfor er våre serviceavtaler fleksible og individuelt utformet. Våre vanligste serviceavtaler omfatter service besøk to ganger årlig. Vi inspiserer da anlegget, utfører funksjonskontroller, justerer og skifter filtre og slitedeler når det er påkrevet.

Hvert servicebesøk følges av en servicerapport som dokumenterer utført arbeide, og som gir utførlig beskrivelse av anleggets tilstand. Om våre besøk avdekker behov for fornyelser utover normal utskiftning av reservedeler, spesifiserer vi og følger opp med kostnadsoverslag på nødvendig rehabilitering. En viktig del av våre serviceavtaler er vår responsgaranti som sikrer deg rask utrykning om anlegget skulle svikte mellom to serviceavtaler.

Som avtalekunde vil du få tilgang til vaktordning 24/7 og blir prioritert når det «brenner» flere steder samtidig.

Avtale med de fleste leverandørene av inneklimautstyr gir oss adgang til originale reservedeler, når dette er påkrevet. I andre situasjoner velger vi markedets mest anerkjente produkter til fornuftige priser.